Meditera enligt Plum Village-traditionen

Alla är varmt välkomna, men maila inför första besöket en kort beskrivning av tidigare erfarenhet och anmälan till kontakt@sollandet-mindfulness.se

Träffarna är gratis med uppmuntran till frivillig donation till välgörande ändamål. Några exempel WWF, UNHCR, Amnesty, Rädda Barnen, Svenska Freds eller annat.

På plats finns också en sparbössa om man vill bidra med något litet till lokalkostnad och annat gemensamt.

 

Tips

ladda ner appen, Plum Village zen meditations, som stöd i det dagliga övandet.