Plum Village

Plum Village i södra Frankrike är ett retreatcenter för övning i mindfulness, meditation, dharma och engagerad eller tillämpad Buddhism, grundat av vår lärare, Zenmästare Thich Nhat Hanh

Thich Nhat Hanh (med tilltalsnamnet Thây som betyder lärare), är känd och älskad för sitt arbete med att lära ut meditation och medveten närvaro, att återupprätta kommunikationen i brustna relationer och för fred, miljö och mänskliga rättigheter.

Thây förespråkar en zenbuddhism som är tillämpbar i dagliga livet obunden av religiösa dogmer och doktriner. Han uppmuntrar mindfulnessutövare att engagera sig i viktiga samhällsfrågor som t.ex. miljön och fredsrörelsen.

”You carry Mother Earth within you. She is not outside of you. Mother Earth is not just your environment. In that insight of inter-being, it is possible to have real communication with the Earth, which is the highest form of prayer”

”There is a misconception that Buddhism is a religion and that you worship Buddha. Buddhism is a practice, like yoga, you can be a Christian and practice Buddhism. I met a Catholic Priest who lives in a Buddhist monastery in France. He told me that Buddhism makes him a better Christian. I love that…”

Thich Nhat Hanh

Sekulär mindfulness

Sekulär mindfulness och meditation (dvs. utan uttalad andlig strävan) är främst inriktad mot fysiskt och psykiskt välmående och kallas inom zentraditionen för Bompu Zen. Populära och vetenskapligt beprövade mindfulnessmetoder inkluderar bl.a. mindfulness based stress reduction (MBSR), mindfulness based pain management och basal kroppskännedom.

Thich Nhat Hahn har haft en stor betydelse för populariteten och utvecklingen av mindfulnessbaserade metoder i västvärlden. Bl.a. har han inspirerat Jon Kabat-Zinn (forskare på MBSR) och Marsha Linehan (skapare av Dialektisk Beteendeterapi, DBT).